cz en ru

Historie

  • Vrtbovská zahrada, originálně řešený architektonický skvost, je přístupná z Karmelitské ulice na Malé Straně v Praze.
  • Vrtbovská zahrada je nemovitá kulturní památka I.stupně zapsaná na seznamu UNESCO v majetku Hlavního města Prahy.
  • Vrtbovská zahrada, ležící spolu s dalšími třemi barokními zahradami (Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou) na svahu Petřína, je jednou z nejvýznamnějších pražských barokních zahrad.
  • Vrtbovskou zahradu spravuje a provozuje od roku 1999 firma Casus Direct mail a.s.

Tato terasová barokní zahrada italského typu byla pro Jana Josefa hraběte z Vrtby, nejvyššího purkrabího Pražského hradu, vybudována u Vrtbovského paláce v letech 1715 – 1720.

Duchaplné řešení, které je důkazem přesvědčivé slohové interpretace, navrhl pražský rodák František Maxmilián Kaňka. Podíl na zdařilém díle měli nesporně i jeho vynikající spolupracovníci, sochař Matyáš Bernard Braun, jehož dílna vytvořila sochařskou a plastickou výzdobu, a malíř Václav Vavřinec Reiner, autor fresek. Překvapivý účinek kompozice zahrady je založen na gradaci terasových plošin, spojených schodišti a nesených opěrnými zdmi tvarovanými v křivkách příznačných pro baroko.

Spodní část zahrady, za subtilním bazénkem se soškou puttiho na mořské nestvůře, je vtisknuta mezi Salu terrenu na severní straně jižního křídla paláce a volieru tvořící její protilehlou zrcadlovou kulisu. Sala terrena, tvořící typickou spojnici paláce a zahrady, je vybavena Reinerovými freskami a sochami Bakchuse a Cerery od Matyáše Bernarda Brauna.

Hlavní osa zahrady je na kratší osu, spojující sallu Terrenu a protilehlou volieru, kolmá a stoupá po prudkém severovýchodním svahu. Kromě vyrovnávacího schodiště jí ve střední části fixuje ještě kruhový bazének a v horní části je uzavřena obloukovou kulisovou stěnou.

Na střední terase s kruhovým bazénkem ve středu se vypíná vysoká opěrná zeď, tvarovaná z typicky barokních, oblých segmentů s kuželkovou balustrádou a dvoukřídlým schodištěm. Toto řešení bylo zvoleno nejen k překonání velkého výškového rozdílu, ale i k efektnímu předvedení soch antických božstev a váz zdobených reliéfy (1720 – 1725). Směrem vzhůru se zahrada zužuje a v nejvyšší části na jihozápadním konci kulminuje závěrečnou obloukovou kulisou o třech polích. Střední pole je lemované grottovými mušlemi a zdůrazněné obloukovým štítem s reliefem vodních božstev. Původně v něm bývala ještě freska.

U bočních polí se uplatňují obdélné niky, lemované opět grottovými mušlemi a horní oválné niky, doplněné reliefem vodních panen.

Velkolepý kompoziční rozvrh zahrady rozvíjel rostlinný dekor, jehož původní podoba je známa pouze z rámcových popisů. Na Sala terrenu navazovalo giardinetto s broderií. Na střední terase se uplatňoval parterový symetrický ornament, zasazený jako výplň do postranních střihaných bosketů. Na závěrečné horné terase se údajně opakoval vzor ornamentální záhonů i postranních bosketových výplní z předchozí terasy. Byl přizpůsoben členění horní terasy ještě do tří nízkých stupňů i jejímu zúžení směrem k závěrečné kulise. V roce 1845 byly ukončeny klasicistní úpravy palácového komplexu, které se promítly rovněž i v zahradě. U dělící zdi mezi spodní a střední částí zahrady byly vystavěny empírové přístavky a zřejmě byla též na závěrečné kulisové zdi zřízena vyhlídka. Je téměř jisté, že tyto stylové přeměny byly i příčinou zániku původního tvarosloví rostlinné výbavy, které pak již zde nebylo nikdy obnoveno.

Povědomí o pražských zahradách bývá nejčastěji spojováno se zahradami barokními. Vrtbovská zahrada mezi nimi patří k těm nejznámějším. Je řazena k našim nejvzácnějším barokním zahradám a je považována nejen za dílo evropského významu, ale v jednotě s dalšími památkami, tvořícími komplex Pražské památkové rezervace, lze hovořit o významu světovém. Vrtbovská zahrada je sice označována za barokní terasovou zahradu italského typu, avšak vliv cizí stylové formy je v ní, tak jako v české barokní architektuře obecně, přetaven jedinečným, svébytným způsobem. Ten je charakterizován dokonalým přizpůsobením domácímu prostředí, dispoziční nápaditostí na malé ploše, suverénním zvládnutím prostoru a gradace hmoty. Je to jedinečné dílo pojetím i mírou jeho naplnění.

Od 3. června 1998 se po náročné rekonstrukci opět návštěvníkům nabízí atraktivní možnost spatřit unikátní barokní Vrtbovskou zahradu, o níž se tvrdí, že je nejkrásnější zahradou svého druhu na sever od Alp.

V roce 2019 mezinárodní porota pro Garden Award nominovala Vrtbovskou zahradu mezi tři finalisty v kategorii “Rekonstrukce, vylepšení či rozvoj historického parku či zahrady”. Ostatními finalisty byly: Les Jardins d’Étretat (Francie) a Chatsworth (Velká Británie). Předchozími oceněnými se stali například Peterhof (Rusko), Herrenhäuser Gärten v Německu, Hestercombe Gardens, Kew Gardens a Broughton Grange (Velká Británie). 5. září 2019 proběhlo slavnostní předávání cen, které se konalo ve Schloss Dyck poblíž města Düsseldorf v Německu. Vrtbovská zahrada skončila jako 2. nejkrásnější zahrada v Evropě pro roky 2019/2020. Cenu převzala firma Casus Direct mail, která zahradu udržuje a spravuje.

 

 

prohlídka

Vrtbovská zahrada

Údržbu a správu zahrady zajišťuje společnost

CASUS

mapa